Hoe werkt het?

Onze waterontharders werken niet door elektriciteit of magneten, maar met een filter dat de kalk echt uit het water haalt. De waterontharder wordt geïnstalleerd net achter de watermeter, waardoor u in het hele gebouw van kalkvrij water kunt genieten. Het principe, waardoor het hars de kalk aan het water onttrekt heet ionenwisseling.

Na een bepaald aantal liters is de hars verzadigd en moet het “geregenereerd” worden. Dat gebeurt door middel van een spoeling met een zoutoplossing, die in de zoutbak wordt aangemaakt. Dankzij de zoutspoeling gaat alle kalk van de hars af en kan de ontharder weer kalkvrij water geven. Het spoelwater met alle kalk gaat via een afvoer naar het riool. Tijdens de spoeling kunt u nog wel water gebruiken, maar dat is niet kalkvrij. Dit duurt ongeveer een half uur en gebeurt eens per 6 à 10 dagen.

Om de processen te regelen heeft het apparaat elektriciteit nodig. Het ontharder en het spoelen gaat op druk van de waterleiding. De ontharders hebben dus geen pomp en zijn energiezuinig. Onze waterontharders hebben dus het volgende nodig:


Benodigdheden waterontharder

Volumesturing

Er zijn verschillende manieren om te besturen hoe en wanneer het apparaat zichzelf schoonspoelt. Wij adviseren voor bijna alle situaties een apparaat met volumesturing. Alle apparaten op onze website hebben deze functie.

Wij programmeren de besturing afhankelijk van de hardheid van het water en uw waterverbruik, zodat het apparaat automatisch spoelt en alleen wanneer nodig. De volumemeter houdt uw verbruik bij, waardoor het apparaat kan inspelen op het schommelende verbruik van elk huishouden.

Zodra een bepaald aantal liters is onthard, zal het apparaat de daaropvolgende nacht gaan spoelen. We stellen het apparaat in met een reserve, zodat u nog wel kalkvrij water krijgt na overschrijding van de ingestelde volume, tot aan de spoeling.

De voordelen op een rijtje

Bent u sceptisch over de voordelen voor de huid of de besparing op schoonmaakmiddelen? Dat is best begrijpelijk als u geen ervaring heeft met zacht water. Toch is het echt waar. Neem contact op en we leggen u precies uit hoe het zit, of in een vrijblijvende demonstratie bij u thuis laten wij u het verschil tussen hard en zacht water zien, voelen en proeven. We kunnen u ook telefoonnummers doorgeven van klanten die graag hun ervaringen delen.

Kalk heeft vele nadelen. Van sommige zijn we ons bewust, van andere niet. Je raakt ze in elk geval allemaal kwijt met een centrale waterontharder.

Voordelen bij eczeem

In Engeland heeft men het licht gezien. Wat wij al jaren in de praktijk ervaren wordt daar nu wetenschappelijk onderzocht:

Kalk speelt een rol bij huidproblemen en daarom helpt een waterontharder.

Het onderzoek beperkt zich tot kinderen met eczeem. Onze ervaring is dat alle huidproblemen verdwijnen of afnemen dankzij kalkvrij water.

“In Groot-Brittannië loopt op dit moment een wetenschappelijk onderzoek of een waterontharder kan helpen bij eczeem, zo schrijft BBC News vandaag. In een aantal steden wordt onderzoek gedaan of het gebruik van een waterontharder effect heeft op de ernst van het eczeem. De studie wordt gedaan met 310 kinderen die twaalf weken lang een waterontharder thuis krijgen en daarna vier weken niet.  Margareth Cox van de National Eczema Society (NES) zegt dat ze uitkijkt naar beter bewijs voor waterontharders zodat de NES gedegen advies kan geven. “Al jaren krijgen we af en toe meldingen dat waterontharders zouden helpen. De achterliggende gedachte is mogelijk dat met zacht water minder zeep wordt gebruikt.”

Mochten waterontharders helpen, dan is dat volgens de studiecoördinator professor Tara Dean van de Universiteit van Portsmouth “een doorbraak voor zowel patiënten als artsen.” 

Bron BBC – 11-01-2009

Vraag en antwoord

Sommige van onze klanten hebben huidproblemen, zoals winterhanden, eczeem, jeuk en psoriasis. Deze mensen hebben allemaal binnen enkele weken na de aanschaf van een ontharder verbeteringen gemerkt. Sommige mensen zijn helemaal van hun klachten af, anderen hebben een aanzienlijke verlichting van de klachten. Water kan kalk tot een bepaalde hoeveelheid helemaal oplossen. Op enkele gemeenten na, heeft het leidingwater in Nederland twee tot vier keer meer kalk in het water dan die oplosbare hoeveelheid. Deze kalk zie je niet, maar is in vaste vorm (kleine korreltjes) aanwezig in het water. Dit is de kalk die huidproblemen kan veroorzaken of verergeren. Kalk belemmert de natuurlijke bescherming van je huid! De kalkdeeltjes zijn klein genoeg om in huidporiën te geraken. Huidporiën horen huidvetten af te scheiden. Die zijn de natuurlijke bescherming van de huid. Door kalk in het water kun je een drogere huid hebben dan zonder kalk, doordat je huidvetten vanwege de kalk hun werk minder goed kunnen doen.

Dankzij kalkvrij water kunt u 50 tot 75% besparen op schoonmaakmiddelen en dat kunnen we aantonen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat als u € 100,- per week aan boodschappen uitgeeft, daar gemiddeld € 15,- aan schoonmaakmiddelen, shampoo, wasmiddelen, e.d. bijzit. Een besparing van 75% is dan € 11,25 per week, dus meer dan € 500,- per jaar. Een waterontharder verdient zijn aanschafprijs dus echt terug. Kalkaanslag kost geld! Kalkaanslag vermindert drastisch de levensduur van alle installaties en apparaten die gebruik maken van water, wat veel extra kosten veroorzaakt. Daarnaast doet kalkaanslag het energieverbruik aanzienlijk stijgen. In cv-ketels, wasmachines, waterkokers e.d. fungeert de kalkafzetting als een isolatielaag rond het verwarmingselement. Om het water alsnog te verwarmen is veel meer energie nodig. Dit betekent een onnodig hoge gas- en elektriciteitsrekening.

Kalk heeft vele nadelen. Van sommige zijn we ons bewust, van andere niet. Je raakt ze in elk geval allemaal kwijt met een centrale waterontharder.
• Een zachtere huid en haar na het douchen;
• Minder last van droge huid en huidproblemen zoals winterhanden, jeuk en eczeem;
• Besparing op schoonmaakmiddelen van 50-75% Geen vaatwasserzout en andere anti kalkmiddelen meer nodig;
• Langere levensduur wasmachine, koffiezetter, kranen, sanitair, waterkokers, cv-ketel enz.;
• Minder verstoppingen in leidingen, douchekoppen, enzovoort;
• Geen kalkaanslag meer op douchecabine, tegels en voegen, kranen, (auto)ramen enz.;
• Nooit meer glascorrosie of witte aanslag;
• Schoonmaken kost veel minder tijd en moeite met een beter resultaat;
• Energie- en milieubesparend;
• Uw wasgoed is zachter, kleding behoudt langer haar kwaliteit;

NIET WAAR

Ontharding d.m.v. ionenuitwisselingsharsen is één van de procédés die door het Ministerie van Volksgezondheid is erkend voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie.

Zo wordt zeer hard water in bepaalde stadsagglomeraties door de plaatselijke drinkwatermaatschappij gedeeltelijk onthard alvorens te worden verdeeld via het waterleidingsnet.

Door de ionenuitwisseling wordt de samenstelling van het water gewijzigd. Calcium en magnesium worden omgewisseld voor natrium. De momenteel geldende indicatorparameterwaarde(1) voor natrium bedraagt 200 milligram per liter(2).

Bij de ontharding van hard water met een initiële hardheid van bijvoorbeeld 30°F(3) (hetgeen een veel voorkomende hardheid is) tot 6°F wordt slechts 110 mg natrium per liter water toegevoegd. De normale voeding van een volwassene bevat 6.000 mg zout per dag (hetgeen overeenkomt met + 3 500 mg natrium); een zoutarm dieet bevat tussen 1 000 en 2 000 mg zout.

Dit voorbeeld – en dit geldt ook als algemene regel – toont aan dat circa 98 % van de natriuminbreng afkomstig is van de voeding tegenover 2 % van de waterontharding(4).

Bij wijze van anekdote vermelden wij dat water van Badoit 150 mg natrium per liter bevat en water van Vichy een recordwaarde van 1 700 mg per liter, wat echter totaal geen afbreuk doet aan hun drinkbaarheid.

(1) “indicatorparameter” betekent dat deze parameter niet bepalend is voor de drinkbaarheid van het water.
(2) volgens de huidige Europese Drinkwater richtlijn 98/83/ EG.
(3) °F: Franse graad = 10 mg calciumcarbonaat per liter.
(4) “Human intake of minerals from drinking water in the European communities: Hardness of drinking water and public health”, bladzijden 173-211.
*informatie is afkomstig van Aqua Belgica, de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven.

NIET WAAR

In natriumchloride, dat met name in de keuken wordt gebruikt (in de volksmond “keukenzout” genoemd), is de zoute smaak afkomstig van de verbinding van natrium met chloriden.

In onthard water stijgt het natriumgehalte, terwijl de hoeveelheid chloriden ongewijzigd blijft. Als de natriumsmaak al waarneembaar zou zijn, zou men hooguit kunnen zeggen dat het water “natriumhoudend” is(1). Een ander vaak gehoord verwijt aan het adres van regeneratiezout is dat het belastend is voor het milieu. Niets is minder waar. Bij een hardheid die van 30°F teruggebracht wordt tot 6°F, komt per regeneratie minder dan 40 gram zout in de riolering terecht per regeneratie, voor een verbruik van 100 liter water per dag en per persoon(2), hetgeen bijzonder weinig is!

Bovendien zijn de regeneratiezouten die in waterontharders worden gebruikt zeer zuivere producten, van voedingskwaliteit (meer dan 99,5 % natriumchloride) en worden zij streng gecontroleerd en gecertificeerd door bevoegde instanties.

Vergeet anderzijds niet dat het door ontharding mogelijk is om aanzienlijke hoeveelheden zepen en detergenten te besparen; deze besparingen wegen zwaarder door op het milieu dan de mogelijke “milieubelasting” van het regeneratiezout. Hierdoor is de waterontharder ongetwijfeld een milieubewust product!

(1) “The impact of inorganic chemicals on water quality and health” (Bijlage 1st. Super. Sanita – 1993), bladzijden 336- 340.
(2) Gemiddeld waterverbruik -7-
* informatie is afkomstig van Aqua Belgica, de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven.

NIET WAAR 

Stilstaand water bevordert bacteriegroei, dat is nu eenmaal een wet van de natuur. Wanneer u een fles water een tijdje open laat staan, ontwikkelt zij zich al snel tot een echte voedingsbodem(1) voor bacteriën. Niemand heeft er ooit graten in gezien, en terecht!

In een waterontharder circuleert het water echter dagelijks, waardoor stilstand van het water zeer weinig voorkomt. Wanneer een waterontharder echter langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode), is het raadzaam het toestel, samen met het gehele leidingsysteem door te spoelen, door het water enkele minuten te laten stromen aan alle aftappunten (na de waterontharder).

In het menselijk lichaam huizen gelukkig miljoenen bacteriën van de meest uiteenlopende soorten. Zij zorgen ervoor dat wij kunnen leven. In drinkwater komen slechts zeer weinig schadelijke bacteriën voor, en ons immuunsysteem is daar om ze te neutraliseren.

Internationale deskundigen zijn dan ook van oordeel dat de bacteriegroei in bijkomende waterbehandelingstoestellen totaal geen gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid(2)(3)(4). Bovendien is waterontharding een preventieve behandeling.

Doordat kalkafzetting in de waterleidingen en boilers wordt voorkomen, wordt meteen de groei van een aantal gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, afgeremd; kalkafzetting is immers een ideale voedingsbodem voor deze organismen.

(1) “Etude par épifluorescence de l’évolution de la microflore totale dans une eau minérale embouteillée”, (Water Res, 1987), bladzijden 469-474.
(2) Communiqué van Aqua Europa (februari 2000) ondertekend door Dokter J.-M. Delattre (Institut Pasteur, Rijsel), Dokter C. Fricker (Thames Water Laboratories, Reading) en Professor R. W. Schubert (Instituut voor Hygiëne, Frankfurt).
(3) Symposium “HPC in Drinking Water” in Genève (april 2002) onder toezicht van National Sanitation Foundation/World Health Organisation
(4) World Health Organisation “Report of an Expert Meeting” on “HPC measurement in drinking water safety management” -9-
* informatie is afkomstig van Aqua Belgica, de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven.

NIET WAAR

Niets belet de gebruiker om koud water in een normale woning te ontharden. Water dat drinkbaar is wanneer het de waterontharder binnenkomt, blijft dat ook bij het verlaten van het toestel.

Alhoewel koud water minder kalkaanslag veroorzaakt dan warm water, is het beter ook het koud water te ontharden. Allereerst omdat er een héél aantal huishoudtoestellen zijn waarbij water verwarmd wordt; en in al deze toestellen wordt koud water als basis gebruikt.

Voor vaatwasfabrikanten is dit niets nieuws: zij bouwen steevast een waterontharder in hun toestellen in. En zelfs voor koudwatertoepassingen is het raadzaam onthard water te gebruiken. Kijkt u maar eens in de waterbak van uw hond of kat, waarvan u het water regelmatig ververst; na enkele maanden treedt ook hier duidelijk kalkaanslag op!
* informatie is afkomstig van Aqua Belgica, de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven.

NIET WAAR

Natuurlijk zacht water, dat in sommige granietstreken wordt gevonden, is eerder agressief(1) en vreet soms in(2).

Men mag zacht water evenwel niet verwarren met onthard (“verzacht”) water. Zij verschillen namelijk substantieel in hun minerale samenstelling.

Natuurlijk zacht water bevat niet alleen weinig kalk, maar ook weinig opgeloste mineralen in het algemeen en kan bijgevolg de waterleidingen aantasten.

Onthard water daarentegen is oorspronkelijk hard water, dat dus rijk is aan mineralen. De ontharding verlaagt het calcium- en magnesiumgehalte en gaat zo kalkaanslag tegen, maar wijzigt de hoeveelheid opgeloste mineralen niet.

Onthard water kan dus niet invreten. Het biedt de voordelen van zacht water, maar niet zijn eventuele nadelen. Al kan een lage resthardheid goed lijken voor de leidingen, het is een fabel te denken dat de “kalkroestlaag” gegarandeerd bescherming biedt tegen corrosie. Allereerst omdat deze kalk-roestlaag niet uniform opgebouwd wordt in het leidingnetwerk; op sommige plaatsen zal deze niet gevormd worden, op andere plaatsen dan weer overmatig. Bovendien zijn er heel wat andere vormen van corrosie die juist bevorderd worden door kalkaanslag; de invreting kan dus om heel andere redenen onder de kalkaanslag aan de gang zijn, terwijl men denkt dat er geen vuiltje aan de lucht is!

(1) Agressiviteit: eigenschap van water om de kalk op te lossen waarmee het in aanraking komt. Dit is een gewone oplossingsreactie die plaatsvindt volgens de wetten van het chemische evenwicht. (2) Corrosief vermogen: eigenschap van water om metalen op te lossen. Het is een reactie van oxidereductie die wordt geregeld door de aanwezige redoxpotentialen. De betrokken ionen (natrium, calcium of magnesium) komen bij deze reactie niet te pas. -13-
* informatie is afkomstig van Aqua Belgica, de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven.

NIET WAAR 

De huidige Europese Drinkwaterrichtlijn 98/83/EG van 1998 betreffende het water voor menselijke consumptie bevat geen enkele verwijzing meer naar de hardheid, het calcium- of het magnesiumgehalte.

Het gehalte aan natrium, die de calcium- en magnesium-ionen vervangt in geval van ontharding, wordt in diezelfde Europese Drinkwaterrichtlijn enkel nog als “indicatorparameter” beschreven; d.w.z. dat deze parameter niet bepalend is voor de drinkbaarheid van het water.

De waterleidingbedrijven leveren water waarvan de hardheid sterk afhangt van de geografische en geologische oorsprong; sommige waters zijn van oorsprong zeer zacht, andere zijn dan weer zeer hard.

Naargelang van zijn budget of het verwachte comfort staat het de consument vrij om het water dat door het waterleidingsbedrijf wordt geleverd, te ontharden. Om de overdracht van metaaldeeltjes afkomstig uit de leidingen te beperken, moet men erover waken dat geen agressief water verdeeld wordt. Bij de nationale/regionale implementatie van deze Europese richtlijn, hebben de 3 regionale regeringen in België (Vlaamse Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn op dit punt gevolgd; zij maken enkel nog in een opmerking op een indicatorparameter gewag van een minimale hardheid van het water; deze is echter enkel van toepassing op het water dat door de waterleidingsbedrijven, na hun centrale waterbehandelingsproces, via het openbare leidingnetwerk aan de eindgebruiker aangeleverd wordt!
* Totale Hardheid
** informatie is afkomstig van Aqua Belgica, de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven.

Meer informatie of een offerte?

Neem contact op via het contactformulier of neem contact op via telefoon of Whatsapp. Wij komen ook graag bij u langs om de mogelijkheden en voordelen van een Waterluxe Waterontharder met u te bespreken!

Waterluxe Waterontharders Harlingen